พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2019

2021-08-21 00:01:27

วันที่ 19/6/2563 มีการมอบทุนการศึกษาประจำปี โดยในปีนี้ มีน้องๆได้รับทุนทั้งสิ้น 82 ทุน รวมมูลค่า 361,000 บาท ซึ่งสำนักงานใหญ่ ได้รับเกียรติจากท่านประธาน คุณสุทัศน์ อาทิตย์เรืองสิริ ของเราเป็นผู้มอบทุนและประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่ลูกๆได้รับทุนนะคะ 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม