สาขาเกตเวย์เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่

2021-08-21 00:18:13

วันที่ 3 กรกฎาคม 63 สาขาเกตวย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่วัดนพเกตุวนาราม โดยมีรองผู้จัดการโรงงานและพนักงาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม