นโยบาย ลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของลูกหลาน

2021-08-21 00:33:09

เราชาว HIDAKA ร่วมกันรักษ์โลกด้วยนโยบาย ลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของลูกหลานและเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา เรามาร่วมแรงร่วมใจกัน "ลด ละ เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร" กันนะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือของเราชาว HIDAKA ทุกคนนะคะ 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม