นโยบายการจัดการขยะตามหลัก 3 Rs

2021-08-21 00:34:41

นโยบายการจัดการขยะตามหลัก 3 Rs นะคะ ไม่ว่าจะเป็น

Reduce ลดการใช้

Reuse การใช้ซ้ำ

Recycle การแปรรูปใหม่

หลัก 3 Rs สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้ ร่วมด้วยช่วยกันใช้หลัก 3 Rs ในการลดขยะนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม