สาขาสำโรงจัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารกินอยู่แบบพอเพียงร่วมกับรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์

2021-08-21 00:39:45

วันที่  10 พฤศจิกายน 2563 สาขาสำโรงจัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารกินอยู่แบบพอเพียง โดยสนับสนุนงบประมาณการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พร้อมจัดกิจกรรมสนุกๆด้วยเกมส์การคัดแยกขยะให้ความรู้น้องๆ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน ค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม