สาขาเกตเวย์รับ รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Gold Awards

2021-08-21 00:42:09

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สาขาเกตเวย์ของเราได้เข้าร่วมรับ รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Gold Awards โดยมี Director คุณมาซามิ อาทิตย์เรืองสิริ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ เป็นผู้มอบรางวัลค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม