สาขาสำโรง ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ กับน้องๆ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์

2021-08-21 00:46:47

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สาขาสำโรง ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ ที่เราร่วมกันปลูกไว้เมื่อวันนี้ 10 พฤศจิกายน 2563 ตามโครงการปลูกผักปลอดสารกินอยู่แบบพอเพียง กับน้องๆ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ผักง๊ามงามแอดขอบอก น้องๆก็มีความสุขและภูมิใจในผลผลิต พวกเราก็มีความสุขกับรอยยิ้มของน้องๆค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม