มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจำนวน 2,500 ชิ้น(50 กล่อง) ให้กับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

2021-08-21 00:52:35

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คุณมิชิโกะ อาทิตย์เรืองสิริ เป็นตัวแทนท่านประธานมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจำนวน 2,500 ชิ้น(50 กล่อง) ให้กับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม