สาขามาบตาพุดร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแฟบ เข้าร่วมเก็บผักไฮโดรโปนิกส์

2021-08-21 00:54:34

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สาขามาบตาพุดร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแฟบ เข้าร่วมเก็บผักไฮโดรโปนิกส์ จากกิจกรรม CSR ที่ทางสาขาร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ปลูกไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นะคะ ในการนี้พี่ๆพนักงาน ฝากสตางค์มาซื้อผักกับทางโรงเรียนด้วย และผักอีกส่วนหนึ่งทางโรงเรียนได้นำไปประกอบอาหารให้กับนักเรียนในงานกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่ของทางโรงเรียนด้วยค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม