มอบแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อช่วยชีวิตของเครื่อง AED ไปมอบให้กับผู้ที่เคยได้รับเครื่อง จำนวน 90 แผ่น

2021-08-21 01:07:55

ท่านประธานมอบหมายให้ตัวแทนทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น สาขาสำโรง , สาขาอยุธยา , สาขามาบตาพุด , สาขาเกตเวย์ , สำนักงานใหญ่บางนา , สาขาบ่อวิน , สาขาพานทอง และฮีดากาซูซูโทกุ นำแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อช่วยชีวิตของเครื่อง AED ไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เคยได้รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator, AED) ไปจำนวน 90 เครื่อง โดยมูลค่าแผ่นนำไฟฟ้าฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งหมดเป็นเงิน 235,935 บาท


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
















































































































































































































ภาพกิจกรรม