สาขาสำโรงรวมถึงคุณครูและนักเรียนโรงเรียนนิลรัตน์ร่วมกันเก็บผักไฮโดรโปรนิคส์

2021-08-21 01:09:41

วันที่ 5/4/21 พี่ๆพนักงานสาขาสำโรงรวมถึงคุณครูและนักเรียนโรงเรียนนิลรัตน์ร่วมกันเก็บผักไฮโดรโปรนิคส์ ที่โรงเรือนผักปลอดสาร ซึ่งครั้งนี้เป็นผักกาด ญี่ปุ่น นะคะ 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม