ท่านประธานมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท และ น้ำดื่มจำนวน 2,500 ขวด ให้กับ สถาบันราชานุกูล

2021-08-21 01:19:03

วันที่ 22 พฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมาท่านประธาน คุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท และ น้ำดื่มจำนวน 2,500 ขวด ให้กับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ ในการต่อสู้และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม