สาขาเกตเวย์ มอบน้ำดื่มจำนวน 120 ขวดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงพื่อใช้ในโครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

2021-08-21 01:21:08

วันที่ 25 พฤษภาคม 2021 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาเกตเวย์ มอบน้ำดื่มจำนวน 120 ขวดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อใช้ในโครงการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (โครงการตามพระราชดำริปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น) โดยในครั้งนี้ทางบริษัทฯได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมปลูกต้นไม้ด้วย ค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม