สาขาเกตเวย์ส่งมอบ ชุดป้องกันเชื้อโรคและถุงมือการแพทย์ ให้กับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

2021-08-21 01:27:06

วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ท่านประธานมอบหมายให้รองผู้จัดการสาขาเกตเวย์ เป็นตัวแทน ส่งมอบ ชุดป้องกันเชื้อโรคและถุงมือการแพทย์ ให้กับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เพื่อส่งมอบให้ อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคิดเป็นมูลค่า 32,000 บาท ในการนี้ทางบริษัทฯขอเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าทุกคนนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม