ท่านประธานมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 240,000 บาท ให้กับสถาบันราชานุกูล

2021-08-21 01:29:06

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ท่านประธาน คุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ เข้ามอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 240,000 บาท ให้กับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับบุคลากรด่านหน้าทุกคนนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม