สนับสนุนอาหารกลางวันแก่บุคคลากรของสถาบันราชานุกูล ที่ปฏิบัติงานหน่วยฉีดวัคซีน

2021-08-21 01:39:20

วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2564 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สนับสนุนอาหารกลางวันแก่บุคคลากรของสถาบันราชานุกูล ที่ปฏิบัติงานหน่วยฉีดวัคซีน ทางบริษัทฯขอเป็นกำลังใจให้บุคคลากรด่านหน้าทุกท่านนะคะ 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม