สาขาเกตเวย์มอบเงินสนับสนุน มูลค่า 100,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามชัยเขต

2021-08-21 01:47:07

วันที่  27 กรกฎาคม 2564 ท่านประธานมอบหมายให้ คุณพาณิภัค รองผู้จัดการโรงงานสาขาเกตเวย์เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน มูลค่า 100,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามชัยเขต


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม