ท่านประธานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เปิดศูนย์พักคอยตำบลบางโปรง

2021-08-21 01:50:34

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ ท่านประธานบริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด ร่วมกับคุณสุชาติ ศิริทิพย์วานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทพารากอนสตีล ซัพพลายส์ จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เปิดศูนย์พักคอยตำบลบางโปรง ที่ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาคารสำนักงานเดิมให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงใช้จัดทำเป็นสถานที่พักคอยสำหรับรอส่งต่อผู้ป่วย ในการนี้ท่านประธานยังมอบน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวดให้กับศูนย์พักคอยด้วย


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม