คุณมิชิโกะ มอบเงินมูลค่า 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2021-08-21 01:59:38

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 คุณมิชิโกะ อาทิตย์เรืองสิริ เข้ามอบเงินมูลค่า 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม