สาขาพานทองมอบน้ำดื่ม จำนวน 250 โหล ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี

2021-08-25 08:40:10

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สาขาพานทองเป็นตัวแทนเข้ามอบน้ำน้ำดื่ม จำนวน 250 โหล ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อนำไปใส่ในถุงยังชีพสำหรับแจกคนในชุมชนในพื้นที่ 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม