สาขามาบตาพุดมอบเงินมูลค่า 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย

2021-08-25 08:41:54

นที่ 24 สิงหาคม 2564 รองผู้จัดการสาขามาบตาพุด เป็นตัวแทน มอบเงินมูลค่า 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัย รวมถึงเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โควิด-19 จ.ระยอง 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด
ภาพกิจกรรม