พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2021

2021-08-26 10:05:06

บรรยาการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าเราจะมีสถานการณ์ โควิด แต่ท่านประธานก็ยังคงจัดให้มีการมอบทุนอยู่นะคะ โดยปีนี้มีจำนวนผู้ได้รับทุนคิดเป็นมูลค่า 361,000 บาท จำนวน 82 ทุน ตามสถานการณ์ปกติ ท่านประธานจะเป็นผู้มอบมอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานด้วยตัวเอง แต่ปีนี้ท่านประธานมอบหมายให้ผู้จัดการสาขาและบริษัทในเครือ เป็นผู้มอบ ปกติเราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้น้องๆที่มาร่วมรับทุนด้วย เอาไว้สถานการณ์ดีขึ้นปีต่อๆไป เราค่อยมาทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้งนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม