28/8/21 สาขาสำโรงจัดให้มีการตรวจ ATK(Antigen Test Kit)100%

2021-09-03 11:43:47

วันที่ 28/8/21 สาขาสำโรงจัดให้มีการตรวจ ATK(Antigen Test Kit)100%ให้กับพนักงาน ญาติพนักงานที่พักในหอพักบริษัทฯ พนักงานบริษัทในเครือ และ รปภ.ที่ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 138 คน ผลผ่าน ไม่พบเชื้อกันทุกคน 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม