28/8/21 สาขาอยุธยาจัดให้มีการตรวจ ATK(Antigen Test Kit)ให้กับชุมชนที่อยู่ข้างเคียงกับโรงงาน และพนักงานของบริษัทฯ

2021-09-03 11:46:30

วันที่ 28/8/21 สาขาอยุธยาจัดให้มีการตรวจ ATK(Antigen Test Kit)100% ให้กับพนักงาน ญาติพนักงานที่พักในหอพักของบริษัทฯ รปภ.ที่ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และเพิ่มเติมคือมีการจัดกิจกรรม CSR ตรวจให้กับชุมชนที่อยู่ข้างเคียงกับโรงงานด้วยนะคะ ทั้งนี้ ในวันนี้ ผู้เข้ารับการตรวจมีทั้งสิ้น 108 คน ผลผ่าน ไม่พบเชื้อทุกคนนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม