28/8/21 สาขาบ่อวินจัดให้มีการตรวจ ATK(Antigen Test Kit)100%ให้กับพนักงาน ญาติพนักงาน

2021-09-03 11:48:15

วันที่ 28/8/21 สาขาบ่อวินจัดให้มีการตรวจ ATK(Antigen Test Kit)100%ให้กับพนักงาน ญาติพนักงานที่พักในหอพักบริษัทฯ ผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานในวันนี้และ รปภ.ที่ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 231 คน ผลผ่าน ไม่พบเชื้อกันทุกคน นะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม