28/8/21 สาขาเกตเวย์จัดให้มีโครงการฮีดาการ่วมใจสู้ภัยCOVID-19 โดยการตรวจ ATK(Antigen Test Kit) ให้กับชุมชนที่อยู่ข้างเคียงกับโรงงาน

2021-09-03 11:50:53

วันที่ 28/8/21 สาขาเกตเวย์จัดให้มีโครงการฮีดาการ่วมใจสู้ภัยCOVID-19 โดยการตรวจ ATK(Antigen Test Kit)100% ให้กับพนักงาน ญาติพนักงานที่พักในหอพักของบริษัทฯ ผู้รับเหมาที่เข้าปฎิบัติงานในวันนี้และ รปภ.ที่ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ และเพิ่มเติมคือมีการจัดกิจกรรม CSR ตรวจให้กับชุมชนที่อยู่ข้างเคียงกับโรงงานด้วยนะคะ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายก อบต.หัวสำโรง ท่านนายก เฉลิมเกียรติ นพเกตุ เข้าตรวจเยี่ยมด้วย ทั้งนี้ ในวันนี้ ผู้เข้ารับการตรวจมีทั้งสิ้น 122 คน ผลผ่าน ไม่พบเชื้อทุกคนนะคะ 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม