28/8/21 สาขาพานทองจัดให้มีการตรวจ ATK(Antigen Test Kit)100% ให้กับพนักงาน

2021-09-03 11:54:59

วันที่ 28/8/21 สาขาพานทองจัดให้มีการตรวจ ATK(Antigen Test Kit)100% ให้กับพนักงาน ญาติพนักงานที่พักในหอพักของบริษัทฯ และ รปภ.ที่ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 164 คน ผลผ่าน ไม่พบเชื้อทุกคนนะคะ 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม