28/8/21 สาขาสำโรง ปลูกฟ้าทะลายโจร ในโครงการ 93 ปี ฮีดากา ปลูกฟ้าทะลายโจร 93 ต้น ร่วมใจปลูกทุกสาขา 999 ต้น

2021-09-03 13:23:05

วันที่ 28/8/21 สาขาสำโรง ปลูกฟ้าทะลายโจร ในโครงการ 93 ปี ฮีดากา ปลูกฟ้าทะลายโจร 93 ต้น ร่วมใจปลูกทุกสาขา 999 ต้น สำโรงเราปลูกริมรั้วในโรงงานนะคะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม