28/8/21 สาขาเกตเวย์ ปลูกฟ้าทะลายโจร ในโครงการ 93 ปี ฮีดากา ปลูกฟ้าทะลายโจร 93 ต้น ร่วมใจปลูกทุกสาขา 999 ต้น

2021-09-03 13:24:48

วันที่ 28/8/21 สาขาเกตเวย์ ปลูกฟ้าทะลายโจร ในโครงการ 93 ปี ฮีดากา ปลูกฟ้าทะลายโจร 93 ต้น ร่วมใจปลูกทุกสาขา 999 ต้น สาขาเกตเวย์เราใช้พื้นที่ที่เคยทำแปลงผักเดิมมาปลูกฟ้าทะลายโจร ขว้างขวางกันเลย ค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม