28/8/21 สาขามาบตาพุด ปลูกฟ้าทะลายโจรใน โครงการ 93 ปี ฮีดากา ปลูกฟ้าทะลายโจร 93 ต้น ร่วมใจปลูกทุกสาขา 999 ต้น

2021-09-03 13:26:34

วันที่ 28/8/21 สาขามาบตาพุด ปลูกฟ้าทะลายโจรใน โครงการ 93 ปี ฮีดากา ปลูกฟ้าทะลายโจร 93 ต้น ร่วมใจปลูกทุกสาขา 999 ต้น สาขามาบตาพุดพื้นที่ค่อนข้างน้อย ปลูกในกระถางเก๋ๆ ค่ะ


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม