30/8/21 ท่านประธาน สนับสนุนอาหารกลางวันแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด มูลค่า 186,000 บาท ตามโครงการ "93 ปี ฮีดากา อิ่มท้องอิ่มใจ 93 วัน"

2021-09-03 13:37:36

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ท่านประธานคุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ สนับสนุนอาหารกลางวันแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด มูลค่า 186,000 บาท ตามโครงการ "93 ปี ฮีดากา อิ่มท้องอิ่มใจ 93 วัน" ณ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมอบข้าวกล่องจำนวน 50 กล่องเป็นเวลา 93 วัน 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุดภาพกิจกรรม