30/8/21 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาเกตเวย์ โดยท่านประธาน สนับสนุนอาหารกลางวันแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด มูลค่า 186,000 บาท ตามโครงการ "93 ปี ฮีดากา อิ่มท้องอิ่มใจ 93 วัน"

2022-05-24 17:45:59

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาเกตเวย์ โดยท่านประธานคุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ สนับสนุนอาหารกลางวันแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด มูลค่า 186,000 บาท ตามโครงการ "93 ปี ฮีดากา อิ่มท้องอิ่มใจ 93 วัน" ณ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมอบข้าวกล่องจำนวน 50 กล่องเป็นเวลา 93 วัน 


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด


ภาพกิจกรรม