รับบำบัดกำจัดเศษวัสดุไม่ใช้แล้ว

1. TREATMENT OF WASTE MATERIALS

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เปิดรับซื้อ-ขาย และประมูล วัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท เศษโลหะและอโลหะ ประเภท อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส ฯลฯพร้อมทั้งนำเข้า และส่งออกเศษวัสดุดังกล่าวไปยังต่างประเทศด้วย  โดยนำมาผ่านกระบวนการคัดแยก บด อัด ตัด ตามความเหมาะสม 

ปัจจุบัน บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 700 คน ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 6 สาขา และมีบริษัทในเครืออีก 8 แห่ง  รวมถึงมีเขตปลอดอากรอีก 1 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าที่สินค้าได้รับการส่งการลงทุน  ทั้งนี้ทุกสาขาของบริษัทฯได้รับอนุญาตประกอบกิจการประเภท 64 , 105 และ 106  รวมถึงได้ระบบ Auto E-License  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานด้วยระบบอัตโนมัติ

พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญในการดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตตามระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

บริการขนส่ง

2. TRANSPORTATION

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีรถมากกว่า 300 คัน มีความหลากหลายในประเภทรถ ไม่ว่าจะเป็น รถ 6 ล้อ , รถ 10 ล้อ , รถ 12 ล้อ และมีทั้ง รถหัวลาก , รถพ่วง ,  รถบรรทุกเฉพาะกิจ , รถคีบ(เฮี๊ยบ)  โดยรถของเรามีใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลและสาธารณะ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ในส่วนตัวรถ ของทางบริษัทฯ มีความพิเศษที่แตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่น คือ รถที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมเพื่อขนส่ง สามารถถอดแยกกะบะออกจากตัวรถได้ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะสามารถนำกะบะ ไปวางไว้ให้กับลูกค้า เป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตมาวางไว้ในกะบะที่ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ให้ ซึ่งทำให้ง่ายแก่การจัดเก็บ  และ เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า และยังมีอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถที่จำเป็น เช่น ถังดับเพลิง  , วัสดุดูดซับ ,  กรวยจราจร , ไม้กวาด , ป้ายเตือน 3 เหลี่ยมสะท้อนแสง  เป็นต้น 

รถทุกคันของบริษัทฯ มีกล้องหน้ารถและกล้องส่องภายในรถเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ และมีระบบ GPS เพื่อใช้ในการติดตามรถ และควบคุมดูแลตลอดจนบันทึกเส้นทางลักษณะการขับรถ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถ และความเร็วของรถซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม   พนักงานขับรถของเราจะได้รับการตรวจวัดความดัน  รวมถึงวัดปริมาณแอลกอฮอร์ในร่างกาย ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง  จะได้รับการลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในการ ทำงาน ที่ ซื่อสัตย์ สะดวก และปลอดภัย ของเรา


 

ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

3. TRUCK SCALES

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทุกสาขามีระบบเครื่องชั่งน้ำหนักที่เชื่อถือและไว้ใจได้ ซึ่งเราได้รับมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่ามีความถูกต้อง แม่นยำ  รวมถึง มีการสอบเทียบตามที่กฎหมายกำหนด

เครื่องตรวจวัดรังสี

4. RADIATION DETECTOR

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   มีเครื่องตรวจวัดรังสี Radiation Portal System  สามารถตรวจจับรังสี

ที่ปะปนมากับเศษเหล็กที่ อยู่ภายใน ตู้ หรือ กระบะบรรทุกได้ อย่างแม่นยำ